• Rozpoczęcie Konferencji
 • 2019-05-09   17:00
 • Olsztyn: Kortowo

Plan Konferencji

 • 17:00-18:00

  Ceremonia Otwarcia / Wykład inauguracyjny prof. Wojciech Maksymowicz

 • 08:00-08:50

  Rejestracja

 • 09:00-09:20


  Aula Kongresowa: dr hab. Andrzej Zawadzki – Korzenie Medycyny Ratunkowej

 • 09:25-09:45

  Aula Kongresowa: prof. dr hab. Rafał Drwiła – Zastosowanie ECMO w leczeniu pacjenta z hipotermią głęboką


  Aula Karmazynowa: prof. dr hab. n. med. Kamil Chwojnicki – Aktualny stan Oddziałów Udarowych do Trombolizy i Trombektomii


  Aula Błękitna: dr Paweł Musiał – Przymus bezpośredni w podstawowym zespole ratownictwa medycznego

 • 09:45-10:05

  Aula Kongresowa: prof. dr hab. Waldemar Machała – Leczenie hipotermii tzw. miejskiej jako wyzwanie dla SOR


  Aula Karmazynowa: dr n. med. Andrzej Tutaj – Ból głowy – Kiedy TK, a kiedy punkcja


  Aula Błękitna: dr Marcin Nowak – Środki przymusu bezpośredniego – perspektywa i zastosowanie w ratownictwie medycznym

 • 10:05-10:25

  Aula Kongresowa: dr n. med. Lidia Glinka – Aktualne poglądy w postępowaniu w neurotraumatologii


  Aula Karmazynowa: dr n. med. Andrzej Tutaj – Epilepsja – Aktualne poglądy w postępowaniu z pacjentem w napadzie drgawkowym


  Aula Błękitna: dr Paweł Jastrzębski – Jakie elementy TECC warto zaadoptować do codziennej praktyki ratowniczej?

 • 10.25-10.45

  Aula Kongresowa: dr n. med. Dariusz Onichimowski – Aktualne poglądy płynoterapii


  Aula Karmazynowa: dr n. med. Jacek Zwiernik – Czas to mózg – Ścieżka udarowa WSS/Aktualne poglądy – postępowanie z pacjentem z udarem


  Aula Błękitna: Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny – Aspekt taktyczny w ratownictwie cywilnym. Inklinacja czy konieczność

 • 10:45-11:05

  Aula Kongresowa: prof. dr hab. Andrzej Basiński – Znaczenie krótkotrwałej intensywnej terapii w warunkach SOR


  Aula Karmazynowa: dr n. med. Grzegorz Wasilewski – Czas to mózg – trombektomia u pacjenta z udarem mózgu w warunkach WSS


  Aula Błękitna: porucznik mgr Anna Aleksandrzak – Specyfika wojskowego ratownictwa medycznego

 • 11:05-11:25

  DYSKUSJA

 • 11:25-11:45

  Przerwa kawowa

 • 11:45-12:05

  Aula Kongresowa: prof. dr hab. Waldemar Machała – Błędy i zaniechania w SOR


  Aula Karmazynowa: prof. dr hab. Rafał Drwiła – Rola farmakologicznego wspomagania we wstrząsie kardiogennym – WYKŁAD SPONSOROWANY


  Aula Błękitna: dr Anna Małecka-Dubiela – Rola pielęgniarki triage w SOR

 • 12:05-12:25

  Aula Kongresowa: Prof. dr hab. Adam Nogalski - Regionalny system leczenia następstw urazów –koncepcja tworzenia sytemu w realiach polskich


  Aula Karmazynowa: dr n. med. Jerzy Górny - Aktualne poglądy na temat OZW


  Aula Błękitna: mgr Tadeusz Miłowski - Pułapki transportu wewnątrzszpitalnego

 • 12:25-12:45

  Aula Kongresowa: dr n. med. Paulius Uksas - Zarządzanie politraumą – praktyka Wilna.


  Aula Karmazynowa: Prof. Stefan Grajek - Leczenie przedszpitalne i Szpitalne w OZW - WYKŁAD SPONSOROWANY


  Aula Błękitna: lek. med. Paweł Dziurzyński - Zatrzymanie krążenia u pacjenta w głębokiej hipotermii: postępowanie w SOR. Trudne decyzje, które się opłaciły.. opis przypadku

 • 12:45-13:05

  Aula Kongresowa: prof. dr hab. Piotr Paluszkiewicz - Postępowanie z pacjentem z krwotokiem w warunkach szpitalnych


  Aula Karmazynowa: dr n. med. Jerzy Górny - Aktualne wytyczne leczenia p/krzepliwego przy migotaniu przedsionków


  Aula Błękitna: mgr Mariusz Grażewicz - Wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia

 • 13:05-13:25

  Aula Kongresowa: prof. dr hab. Leszek Brongel - Pacjent z urazem wielonarządowym w świetle Centrum Urazowego


  Aula Karmazynowa: dr n. med. Andrzej Tutaj - Migotanie przedsionków główny czynnik ryzyka Udaru Mózgu


  Aula Błękitna: mgr Tadeusz Miłowski - Triage w szpitalu – jaki system wybrać i wdrożyć

 • 13:25-13:45

  DYSKUSJA

 • 13:45-14:40

  Lunch

 • 14:45-15:05

  Aula Kongresowa: prof. dr hab. Leon Drobnik - Kłamstwo w medycynie

 • 15:10-15:30

  Aula Kongresowa: prof. dr hab. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz - Postępowanie w zaburzeniach glikemii w warunkach SOR


  Aula Karmazynowa: prof. dr hab. Piotr Paluszkiewicz - Przedszpitalna terapia krwotoków


  Aula Błękitna: mgr Kamil Krzyżanowski - Hipotermia pourazowa

 • 15:30-15:50

  Aula Kongresowa: dr n. med. Rakesh Jalali - Dopalacze – wyzwanie dla Medycyny Ratunkowej


  Aula Karmazynowa: prof. dr hab. Janusz Płomiński - Postępowanie z pacjentem z urazem miednicy


  Aula Błękitna: dr Daniel Ślęzak - Leczenie bólu w praktyce ZRM

 • 15:50-16:10

  Aula Kongresowa: prof. dr hab. Marcin Wojnar - Dopalacze – postępowanie z pacjentem okiem lekarza psychiatry


  Aula Karmazynowa: prof. dr hab. Andrzej Basiński - Postępowanie p/bólowe w Medycynie Ratunkowej z uwzględnieniem procesu przedszpitalnego


  Aula Błękitna: lek. med. Maciej Karczewski - Praktyczne aspekty płynoterapii i leczenia bólu u dzieci

 • 16:10-16:30

  Aula Kongresowa: dr hab. Jacek Smereka - Zastosowanie tlenu hiperbarycznego w medycynie ratunkowej


  Aula Karmazynowa: dr hab. Dariusz Kawecki - Bioterroryzm wyzwaniem dla Medycyny Ratunkowej


  Aula Błękitna: mgr Paweł Mowczun - Krążenie pozaustrojowe w ratownictwie.Odległa przyszłość czy bliska perspektywa?

 • 16:30-16:50

  Aula Kongresowa: dr hab. Jacek Smereka - Zastosowanie wentylacji nieinwazyjnej w medycynie ratunkowej


  Aula Karmazynowa: dr hab. Robert Gałązkowski, Prof. ndzw - Łańcuch przeżycia pacjenta urazowego okiem HEMS


  Aula Błękitna: lek. wet. Angelika Tobolska - Znaczenie badań prowadzonych na zwierzętach doświadczalnych i laboratoryjnych w medycynie ratunkowej

 • 16:50-17:10

  DYSKUSJA

 • 17:10-17:30

  Przerwa kawowa

 • 17:30-17:50

  Aula Kongresowa: prof. dr hab. Marcin Wojnar - Rola Sali "R" w warunkach Oddziału Psychiatrycznego


  Aula Karmazynowa: dr hab. Jerzy Romaszko - Pacjent bezdomny wyzwanie dla ZRM i SOR

 • 17:50-18:10

  Aula Kongresowa: prof. dr hab. Janusz Andres - Aktualne poglądy w RKO i możliwości współpracy interdyscyplinarnej


  Aula Karmazynowa: dr Wojciech Stefaniak - SOR W Szpitalu Powiatowym – Zysk czy Strata

 • 18:10-18:30

  Aula Kongresowa: prof. Dinas Vaikaitis - Prehospital resuscitation - How to improve bystanders CPR


  Aula Karmazynowa: dr Andrzej Nabzdyk - Zdziwienie w Ratownictwie medycznym

 • 18:30-18:50

  Aula Kongresowa: dr n. med. Rakesh Jalali - Wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia


  Aula Karmazynowa: lek. Jacek Kowalczyk - Pacjent Onkologiczny – pułapki lecznicze ZRM/SOR

 • 18:50-19:10

  Aula Karmazynowa: Urząd Marszałkowski - Teleopieka

 • 19:10-19:30

  DYSKUSJA

 • 9:30-9:50

  Aula Kongresowa: dr hab. Dariusz Kawecki - Antybiotykoterapia w warunkach SOR


  Aula Karmazynowa: mgr Diana Maniak - Ocena poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat wewnątrzszpitalnego postepowania z pacjentem z NZK


  Aula Błękitna: Zuzanna Michalkiewicz - Wypalenie zawodowe wśród ratowników medycznych

 • 9:50-10:10

  Aula Kongresowa: prof. dr hab. Andrzej Kübler - Sepsa – poważny problem w Medycynie Ratunkowej. Aktualne wytyczne w postępowaniu u pacjenta z sepsą.


  Aula Karmazynowa: lek. Ignacy Baumberg - Propozycje zmian procedur stosowania AED w celu skrócenia pre-shock pause”


  Aula Błękitna: Zdobylak Aleksandra - Oblicza zespołu Ramsaya-Hunta na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – retrospektywne studium przypadków pacjentów SOR WSS Olsztyn

 • 10:10-10:30

  Aula Kongresowa: Jabłońska Jagoda - Świadomość społeczeństwa na temat leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty


  Aula Karmazynowa: lek. Mariusz Kasiński - Propozycje zmian w sposobie nauczania i realizacji procedur kontroli i utrzymania drożności dróg oddechowych na poziomie BLS


  Aula Błękitna: Szwed Weronika - Zakrzepica żyły podobojczykowej w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – retrospektywny przegląd serii przypadków

 • 10:30-10:50

  Aula Kongresowa: prof. dr hab. Andrzej Kübler - Problemy leczenia bólu w SOR


  Aula Karmazynowa: lek. Ignacy Baumberg - Propozycje zmian techniki uciskania klatki piersiowej w celu zwiększenia efektywności resuscytacji


  Aula Błękitna: prof. dr hab. Tomasz Stompór - Ostre uszkodzenie nerek – postępowanie w warunkach szpitalnych

 • 10:50-11:10

  Aula Kongresowa: dr n. med. Andrius Mikolas Ignotas - Praktyka sedacji entonoxem w ratownictwie pediatrycznym w warunkach szpitalnych.


  Aula Karmazynowa: mgr Michał Winter - Leki gotowe do podania – czas na zmiany - WYKŁAD SPONSOROWANY


  Aula Błękitna: Piotrowski Grzegorz - Leczenie bólu ostrego w praktyce Ratownika Medycznego

 • 11:10-11:30

  Aula Błękitna: Rafał Łagowski - Przedszpitalne unieruchomienie kręgosłupa szyjnego u pacjentów po urazach w świetle najnowszych badań naukowych

 • 11:30-11:50

  DYSKUSJA

 • Zakończenie konferencji

Sponsorzy