Przewodniczący:

dr hab. Andrzej Zawadzki, prof. UWM , dr n.med. Rakesh Jalali

1. prof. dr hab. Janusz Andres, Kraków

2. prof. dr hab. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, Olsztyn

3. prof. dr hab. Andrzej Basiński, Gdańsk

4. prof. dr hab. Leszek Brongel, Kraków

5.prof. dr hab. n. med. Kamil Chwojnicki, Gdańs

6. prof. dr hab. Leon Drobnik, Kraków

7. prof. dr hab. Rafał Drwiła, Kraków

8. dr hab. Robert Gałązkowski, Warszawa

9. dr n.med. Lidia Glinka, Olsztyn

10. dr n. med.  Jerzy Górny, Olsztyn

11. prof. Stefan Grajek, Poznań

12. dr n.med. Andrius Mikolas Ignotas, Wilno

13. prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko, Wrocław

14. dr hab. Dariusz Kawecki, Warszawa

15. prof. dr  hab. Andrzej Kübler, Wrocław

16. prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny, Białystok

17.prof. dr hab. Waldemar Machała, Łódź

18. prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz, Olsztyn

19. dr Anna Małecka-Dubiela, Gdańsk

20. prof. dr hab. Adam Nogalski, Lublin

21.prof. dr hab. Ewa Meyzner – Zawadzka, Olsztyn

22. dr n. med Dariusz Onichimowski, Olsztyn

23. prof. dr hab. Piotr Paluszkiewicz, Lublin

24. prof. dr hab. Janusz Płomiński, Olsztyn

25.dr n. med. Ewa Raniszewska, Gdańsk

26. dr hab. n. med. Jerzy Romaszko, Olsztyn

27. prof. Pranas Serpytis, Wilno

28. dr hab. Jacek Smereka, Wrocław

29. prof. dr hab. Tomasz Stompór, Olsztyn

30. dr n. med. Andrzej Tutaj, Olsztyn

31. dr n.med. Paulius Uksas, Wilno

32. dr n. med. Grzegorz Wasilewski, Olsztyn

33. prof. dr hab. Marcin Wojnar, Warszawa

34.prof. Dinas Vaikaitis, Wilno

35.dr n. med. Jacek Zwiernik, Olsztyn