Za uczestnictwo w konferencji otrzymujecie Państwo punkty edukacyjne.

LEKARZE – 11 punktów

RATOWNICY MEDYCZNI:

  • za wygłoszony referat lub udział w sesji plakatowej – 10 punktów
  • za udział – 10 punktów