Konferencja zostanie podzielona na sesje / panele tematyczne, które będą odbywać się zarówno w formie wykładów, jak i prowadzonych równolegle warsztatów obejmujących następujące zagadnienia:

header
Wykłady plenarne
header
Sesja I A
Krótkotrwała intensywna terapia w SOR
header
Sesja I B
Neurologia
header
Sesja I C
Bezpieczeństwo w ratownictwie
header
Sesja II A
Urazowa – urazy wielonarządowe (krwotoki)
header
Sesja II B
Sercowo-mózgowa
header
Sesja II C
Szpitalne ratownictwo medyczne
header
Sesja III A
„Trudny pacjent” w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
header
Sesja III B
Medycyna Ratunkowa w warunkach przedszpitalnych
header
Sesja III C
Sytuacje szczególne w praktyce ZRM
header
Sesja IV A
Resuscytacja
header
Sesja IV B
Miscellanea I
header
Sesja V A
Intensywna terapia
header
Sesja V B
Miscellanea II
header
Sesja V C
Studenckie Koła Naukowe

piątek, 10 maja 2019, Aula Kongresowa
Wykłady plenarne

9:00-9:20
dr hab. Andrzej Zawadzki
Korzenie Medycyny Ratunkowej

14:45-15:05
prof. dr hab. Leon Drobnik
Kłamstwo w medycynie


piątek, 10 maja 2019, Aula Kongresowa
Sesja I A
Krótkotrwała intensywna terapia w SOR

PROWADZĄCY:
Waldemar Machała, Dariusz Onichimowski

9:25-9:45
prof. dr hab. Rafał Drwiła
Zastosowanie ECMO w leczeniu pacjenta z hipotermią głęboką

9:45-10:05
prof. dr hab. Waldemar Machała
Leczenie hipotermii tzw. miejskiej jako wyzwanie dla SOR

10:05-10:25
dr n. med. Lidia Glinka
Aktualne poglądy w postępowaniu w neurotraumatologii

10:25-10:45
dr n. med. Dariusz Onichimowski
Aktualne poglądy płynoterapii

10:45-11:05
prof. dr hab. Andrzej Basiński
Znaczenie krótkotrwałej intensywnej terapii w warunkach SOR

11:05-11:25
DYSKUSJA


piątek, 10 maja 2019, Aula Karmazynowa
Sesja I B
Neurologia

PROWADZĄCY:
Kamil Chwojnicki, Andrzej Tutaj

9:25-9:45
prof. dr hab. n. med. Kamil Chwojnicki
Aktualny stan Oddziałów Udarowych do Trombolizy i Trombektomii

9:45-10:05
dr n. med. Andrzej Tutaj
Ból głowy – Kiedy TK, a kiedy punkcja

10:05-10:25
dr n. med. Andrzej Tutaj
Epilepsja – Aktualne poglądy w postępowaniu z pacjentem w napadzie drgawkowym

10:25-10:45
dr n. med. Jacek Zwiernik
Czas to mózg – Ścieżka udarowa WSS/Aktualne poglądy – postępowanie z pacjentem z udarem

10:45-11:05
dr n. med. Grzegorz Wasilewski
Czas to mózg – trombektomia u pacjenta z udarem mózgu w warunkach WSS

11:05-11:25
DYSKUSJA


piątek, 10 maja 2019, Aula Błękitna
Sesja I C
Bezpieczeństwo w ratownictwie

PROWADZĄCY:
Paweł Musiał, Paweł Jastrzębski

9:25-9:45
dr Paweł Musiał
Przymus bezpośredni w podstawowym zespole ratownictwa medycznego

9:45-10:05
dr Marcin Nowak
Środki przymusu bezpośredniego – perspektywa i zastosowanie w ratownictwie medycznym

10:05-10:25
dr Paweł Jastrzębski
Jakie elementy TECC warto zaadoptować do codziennej praktyki ratowniczej?

10:25-10:45
Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny
Aspekt taktyczny w ratownictwie cywilnym. Inklinacja czy konieczność

10:45-11:05
porucznik mgr Anna Aleksandrzak
Specyfika wojskowego ratownictwa medycznego

11:05-11:25
DYSKUSJA


Przerwa kawowa

11:25-11:45

piątek, 10 maja 2019, Aula Kongresowa
Sesja II A
Urazowa – urazy wielonarządowe (krwotoki)

PROWADZĄCY:
Adam Nogalski, Piotr Paluszkiewicz, Pranas Serpytis

11:45-12:05
prof. dr hab. Waldemar Machała
Błędy i zaniechania w SOR

12:05-12:25
Prof. dr hab. Adam Nogalski
Regionalny system leczenia następstw urazów –koncepcja tworzenia sytemu w realiach polskich

12:25-12:45
dr n. med. Paulius Uksas
Zarządzanie politraumą – praktyka Wilna.

12:45-13:05
prof. dr hab. Piotr Paluszkiewicz
Postępowanie z pacjentem z krwotokiem w warunkach szpitalnych

13:05-13:25
prof. dr hab. Leszek Brongel
Pacjent z urazem wielonarządowym w świetle Centrum Urazowego

13:25-13:45
DYSKUSJA


piątek, 10 maja 2019, Aula Karmazynowa
Sesja II B
Sercowo-mózgowa

PROWADZĄCY:
Rafał Drwiła, Jerzy Górny

11:45-12:05
prof. dr hab. Rafał Drwiła
Rola farmakologicznego wspomagania we wstrząsie kardiogennym
WYKŁAD SPONSOROWANY

12:05-12:25
dr n. med. Jerzy Górny
Aktualne poglądy na temat OZW

12:25-12:45
Prof. Stefan Grajek
Leczenie przedszpitalne i Szpitalne w OZW
WYKŁAD SPONSOROWANY

12:45-13:05
dr n. med. Jerzy Górny
Aktualne wytyczne leczenia p/krzepliwego przy migotaniu przedsionków

13:05-13:25
dr n. med. Andrzej Tutaj
Migotanie przedsionków główny czynnik ryzyka Udaru Mózgu

13:25-13:45
DYSKUSJA


piątek, 10 maja 2019, Aula Błękitna
Sesja II C
Szpitalne ratownictwo medyczne

PROWADZĄCY:
Anna Małecka-Dubiela, Tadeusz Miłowski

11:45-12:05
dr Anna Małecka-Dubiela
Rola pielęgniarki triage w SOR

12:05-12:25
mgr Tadeusz Miłowski
Pułapki transportu wewnątrzszpitalnego

12:25-12:45
lek. med. Paweł Dziurzyński
Zatrzymanie krążenia u pacjenta w głębokiej hipotermii: postępowanie w SOR. Trudne decyzje, które się opłaciły.. opis przypadku

12:45-13:05
mgr Mariusz Grażewicz
Wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia

13:05-13:25
mgr Tadeusz Miłowski
Triage w szpitalu – jaki system wybrać i wdrożyć

13:25-13:45
DYSKUSJA


Lunch

13:45-14:40

piątek, 10 maja 2019, Aula Kongresowa
Sesja III A
„Trudny pacjent” w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

PROWADZĄCY:
Rakesh Jalali, Marcin Wojnar, Pranas Serpytis

15:10-15:30
prof. dr hab. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz
Postępowanie w zaburzeniach glikemii w warunkach SOR

15:30-15:50
dr n. med. Rakesh Jalali
Dopalacze – wyzwanie dla Medycyny Ratunkowej

15:50-16:10
prof. dr hab. Marcin Wojnar
Dopalacze – postępowanie z pacjentem okiem lekarza psychiatry

16:10-16:30
dr hab. Jacek Smereka
Zastosowanie tlenu hiperbarycznego w medycynie ratunkowej

16:30-16:50
dr hab. Jacek Smereka
Zastosowanie wentylacji nieinwazyjnej w medycynie ratunkowej

16:50-17:10
DYSKUSJA


piątek, 10 maja 2019, Aula Karmazynowa
Sesja III B
Medycyna Ratunkowa w warunkach przedszpitalnych

PROWADZĄCY:
Andrzej Basiński, Dariusz Kawecki

15:10-15:30
prof. dr hab. Piotr Paluszkiewicz
Przedszpitalna terapia krwotoków

15:30-15:50
prof. dr hab. Janusz Płomiński
Postępowanie z pacjentem z urazem miednicy

15:50-16:10
prof. dr hab. Andrzej Basiński
Postępowanie p/bólowe w Medycynie Ratunkowej z uwzględnieniem procesu przedszpitalnego

16:10-16:30
dr hab. Dariusz Kawecki
Bioterroryzm wyzwaniem dla Medycyny Ratunkowej

16:30-16:50
dr hab. Robert Gałązkowski, Prof. ndzw
Łańcuch przeżycia pacjenta urazowego okiem HEMS

16:50-17:10
DYSKUSJA


piątek, 10 maja 2019, Aula Błękitna
Sesja III C
Sytuacje szczególne w praktyce ZRM

PROWADZĄCY:
Daniel Ślęzak, Maciej Karczewski

15:10-15:30
mgr Kamil Krzyżanowski
Hipotermia pourazowa

15:30-15:50
dr Daniel Ślęzak
Leczenie bólu w praktyce ZRM

15:50-16:10
lek. med. Maciej Karczewski
Praktyczne aspekty płynoterapii i leczenia bólu u dzieci

16:10-16:30
mgr Paweł Mowczun
Krążenie pozaustrojowe w ratownictwie.Odległa przyszłość czy bliska perspektywa?

16:30-16:50
lek. wet. Angelika Tobolska
Znaczenie badań prowadzonych na zwierzętach doświadczalnych i laboratoryjnych w medycynie ratunkowej

16:50-17:10
DYSKUSJA


Przerwa kawowa

17:10-17:30

piątek, 10 maja 2019, Aula Kongresowa
Sesja IV A
Resuscytacja

PROWADZĄCY:
Janusz Andres, Rakesh Jalali

17:30-17:50
prof. dr hab. Marcin Wojnar
Rola Sali „R” w warunkach Oddziału Psychiatrycznego

17:50-18:10
prof. dr hab. Janusz Andres
Aktualne poglądy w RKO i możliwości współpracy interdyscyplinarnej

18:10-18:30
prof. Dinas Vaikaitis
Prehospital resuscitation- How to improve bystanders CPR

18:30-18:50
dr n. med. Rakesh Jalali
Wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia

19:10-19:30
DYSKUSJA


piątek, 10 maja 2019, Aula Karmazynowa
Sesja IV B
Miscellanea I

PROWADZĄCY:
Jerzy Romaszko, Wojciech Stefaniak

17:30-17:50
dr hab. Jerzy Romaszko
Pacjent bezdomny wyzwanie dla ZRM i SOR

17:50-18:10
dr Wojciech Stefaniak
SOR W Szpitalu Powiatowym – Zysk czy Strata

18:10-18:30
dr Andrzej Nabzdyk
Zdziwienie w Ratownictwie medycznym

18:30-18:50
lek. Jacek Kowalczyk
Pacjent Onkologiczny – pułapki lecznicze ZRM/SOR

18:50-19:10
Urząd Marszałkowski
Teleopieka

19:10-19:30
DYSKUSJA


sobota, 11 maja 2019, Aula Kongresowa
Sesja V A
Intensywna terapia

PROWADZĄCY:
Andrzej Kübler, Tomasz Stompór

9:30-9:50
dr hab. Dariusz Kawecki
Antybiotykoterapia w warunkach SOR

9:50-10:10
prof. dr hab. Andrzej Kübler
Sepsa – poważny problem w Medycynie Ratunkowej. Aktualne wytyczne w postępowaniu u pacjenta z sepsą.

10:10-10:30
prof. dr hab. Tomasz Stompór
Ostre uszkodzenie nerek – postępowanie w warunkach szpitalnych

10:30-10:50
prof. dr hab. Andrzej Kübler
Problemy leczenia bólu w SOR

10:50-11:10
dr n. med. Andrius Mikolas Ignotas
Praktyka sedacji entonoxem w ratownictwie pediatrycznym w warunkach szpitalnych.

11:30-11:50
DYSKUSJA


sobota, 11 maja 2019, Aula Karmazynowa
Sesja V B
Miscellanea II

PROWADZĄCY:
Janusz Andres, Wojciech Stefaniak

9:30-9:50
mgr Diana Maniak
Ocena poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat wewnątrzszpitalnego postepowania z pacjentem z NZK

9:50-10:10
lek. Ignacy Baumberg
Propozycje zmian procedur stosowania AED w celu skrócenia pre-shock pause”

10:10-10:30
lek. Mariusz Kasiński
Propozycje zmian w sposobie nauczania i realizacji procedur kontroli i utrzymania drożności dróg oddechowych na poziomie BLS

10:30-10:50
lek. Ignacy Baumberg
Propozycje zmian techniki uciskania klatki piersiowej w celu zwiększenia efektywności resuscytacji

10:50-11:10
mgr Michał Winter
Leki gotowe do podania – czas na zmiany
WYKŁAD SPONSOROWANY

11:30-11:50
DYSKUSJA


sobota, 11 maja 2019, Aula Błękitna
Sesja V C
Studenckie Koła Naukowe

PROWADZĄCY:
Jacek Kowalczyk, Paweł Dziurzyński

9:30-9:50
Zuzanna Michalkiewicz
Wypalenie zawodowe wśród ratowników medycznych

9:50-10:10
Zdobylak Aleksandra
Oblicza zespołu Ramsaya-Hunta na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – retrospektywne studium przypadków pacjentów SOR WSS Olsztyn

10:10-10:30
Szwed Weronika
Zakrzepica żyły podobojczykowej w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – retrospektywny przegląd serii przypadków

10:30-10:50
Jabłońska Jagoda
Świadomość społeczeństwa na temat leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty

10:50-11:10
Piotrowski Grzegorz
Leczenie bólu ostrego w praktyce Ratownika Medycznego

11:10-11:30
Rafał Łagowski
Przedszpitalne unieruchomienie kręgosłupa szyjnego u pacjentów po urazach w świetle najnowszych badań naukowych

11:30-11:50
DYSKUSJA


W trakcie trwania Konferencji mogą być przewidziane dodatkowe wykłady sponsorowane.